Firewalid only one command to run?

Czy muszę tylko użyć tej komendy sudo systemctl enable --now firewalld.service by fiewalld zaczoł działać ( wiem że jest instalowany w czasie instalcji systemu)

Tak, to włączy usługę i natychmiast ją uruchomi. Następnie możesz użyć firewall-applet (GUI) lub firewall-cmd (cli), aby w razie potrzeby zmienić ustawienia.

Original:
Yes, that will enable the service and start it immediately. You can then use firewall-applet (GUI) or firewall-cmd (cli) to change settings if needed.

Hm, nic takiego nie robiłem po ostatniej reinstalacji i mam uruchomiony firewall incl. applet.

Hm, I did nothing of the sort after the last reinstall and have the firewall incl. applet running.

Jest instalowany i uruchamiany domyślnie od Apollo ISO, iirc. OP może mieć starszą instalację i właśnie zainstalowany firewalld.

Original:
It is installed and started by default since Apollo ISO, iirc. OP may have an older install and just installed firewalld.

1 Like